Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý III đạt 1.316 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tốc độ tăng giá vốn hàng bán cao gấp 4,7 lần khiến lợi nhuận gộp đạt 638 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu của Phát Đạt, doanh thu bán đất nền đạt 1.292 tỷ đồng trong quý III, chiếm hơn 98% tổng doanh thu, phần còn lại là bất động sản và dịch vụ.

Phát Đạt cho biết, trong quý III năm nay, công ty ghi nhận doanh thu bàn giao sản phẩm tại Phân khu 2 của dự án Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, đồng thời tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại phân khu 9 và bắt đầu bàn giao một số nền đất của dự án cho khách hàng. Do đó, trong quý 3 năm nay, doanh thu và lợi nhuận chính sẽ đến từ việc bàn giao đất nền phân khu 2 và phân khu 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội.

Doanh thu tăng cao cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng lên 36,6 tỷ đồng, tăng 8 tỷ so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 9 tỷ lên gần 32 tỷ đồng. Đồng thời, Phát Đạt đã ghi nhận chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) vượt 10 tỷ đồng trong quý III năm nay, trong khi cùng kỳ bằng không.

Lợi nhuận Quý 3 của Tập đoàn Phát Đạt (PDR) - Ảnh 2

Kết quả, Phát Đạt báo lãi trước thuế hơn 553 tỷ đồng trong quý III. Lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, gấp 2,7 lần kết quả đạt được quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Phát Đạt đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch năm. Thu nhập sau thuế đạt 718 tỷ đồng, tăng 78,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận đề ra cả năm.

Lợi nhuận Quý 3 của Tập đoàn Phát Đạt (PDR) - Ảnh 13

Hàng tồn kho cuối quý III là 9.780 tỷ đồng (tăng gần 1.780 tỷ đồng so với đầu năm). Hàng tồn kho của Phát Đạt bao gồm các dự án như dự án EverRich 2 (3.603 tỷ đồng); dự án khu du lịch sinh thái Nhơn Hội (1.965 tỷ đồng); dự án EverRich3 (875 tỷ đồng); dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (621 tỷ đồng) …

Các dự án phát sinh hàng tồn kho mới như Dự án Khu du lịch Bến Thành Long Hải (1.983 tỷ đồng); Dự án Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh (399 tỷ đồng); Dự án số 1 Ngõ Mây (132 tỷ USD) VND).

Lợi nhuận Quý 3 của Tập đoàn Phát Đạt (PDR) - Ảnh 4

Tính đến 30/09/2020, Phát Đạt vẫn còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 732 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn 155 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 11 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tổng bảng cân đối kế toán đạt 15.418 tỷ đồng (tăng 1.457 tỷ đồng so với đầu năm). Có 10.120 tỷ đồng nợ vay, tăng 528 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.550 tỷ đồng (tăng 348 tỷ đồng) và dư nợ thuê tài chính dài hạn 492 tỷ đồng (giảm 478 tỷ đồng).

Nguồn: CafeF